Thông tin Nhà Xe
Tên nhà xe
Bãi đỗ xe H15 - Cảng Hà Nội
Tỉnh Đến Lạng Sơn
Thời gian xuất bến 12h30
Điện thoại nhà xe: 0975240676 - 0982342231
Ảnh
Danh sách xe hàng