Thông tin Nhà Xe
Tên nhà xe
Bãi đỗ xe H15 - Cảng Hà Nội
Tỉnh Đến Hải Dương
Thời gian xuất bến
Điện thoại nhà xe: 0913092713 - 0943333371 ( 12h từ Hà Nội về )
Ảnh
Danh sách xe hàng