Home > Kim Loại Màu > Ống đồng >

Cách nhiệt

Ống bảo ôn điều hòa hay còn gọi là ống cao su sợi lưu hóa. Ống bảo ôn cao su lưu hóa được dùng làm lớp bọc cách nhiệt cho hệ thống đường ống dẫn môi chất lạnh, ống đồng