Home > Kim Loại Màu >

Kim Loại Màu

Đồng thanh cái đỏ, Đồng tấm đỏ, đồng tấm vàng, đồng lá đỏ, đồng lá vàng, Đồng điện cực, ống đồng vàng, ống đồng đỏ, cây đồng thau, cây đồng đỏ, nhôm tấm, nhôm cuộn,nhôm chống trượt, thiếc chì, kẽm, titan, magie, Antimon, Silic, Bismut, que hàn vảy bạc

Đồng thanh

Đồng tấm - đồng lá

Đồng Tròn Đặc

Ống đồng

Nhôm tấm

Nhôm tròn đặc

Ống nhôm

Thiếc-Chì-Kẽm

Kim Loại Màu Khác