Tính khối lượng đồng thau

Tính khối lượng đồng thau cây

Đường kính
(mm)
Chiều dài
(cm)
(g)

Tính khối lượng đồng thau ống

Đường kính
(mm)
Độ dày
(mm)
Chiều dài
(cm)
(g)

Tính khối lượng đồng thau thanh

Chiều rộng
(mm)
Độ dày
(mm)
Chiều dài
(cm)
(g)

Tính khối lượng đồng thau lục giác

Chiều cao
(mm)
Chiều dài
(cm)
(g)