Home > Kim Loại Màu > Đồng thanh >

Đồng Thanh Cái

Đồng đỏ, Busbar, thanh đồng đỏ, đồng thanh cái, đồng đỏ thanh cái, thanh cái, đồng thanh dẹt, thanh đồng busba được sử dụng rất nhiều trong tủ điện. Nhận báo giá 24/24h, cam kết giá thấp nhất trị trường.