Home > Kim Loại Màu >

Nhôm tròn đặc

Nhôm cây đặc, nhôm tròn đặc mác nhôm A6061, nhôm cuộn đặc được sử dụng trong Chế tạo các chi tiết cao cấp của phương tiện vận tải như: ô tô, tầu hỏa, tầu biển...do đặc điểm nhẹ và bền của nhôm