Home > Kim Loại Màu > Đồng Tròn Đặc >

Đồng Tròn Đặc

Láp đồng, trụ đồng, đồng cây vàng, đồng cây đỏ, đồng cây tròn đặc, đồng cây vàng đặc, đồng cây đỏ đặc, dây đồng đỏ, cuộn đồng đỏ.

Đồng cây vàng

Đồng cây đỏ

Que hàn đồng

Cuộn dây đồng đỏ

Dây đồng Emay

Cuộn dây đồng vàng

Đồng điện cực thanh tròn