Home > Kim Loại Màu > Đồng Tròn Đặc >

Cuộn dây đồng đỏ

Đồng đỏ cuộn, cuộn dây đồng đỏ, Cuộn đồng đỏ Phi 1, Phi 2, Phi 3, Phi 4, Phi 5, Phi 6, Phi 8. Nhận báo giá 24/24h, cam kết giá thấp nhất so với thị trường.