Home > Kim Loại Màu > Đồng Tròn Đặc >

Đồng cây đỏ

Đồng đỏ, Đồng cây đỏ, Đồng đỏ đặc, Đồng nguyên chất 99,9%, đồng trụ đỏ, láp đồng đỏ, Đồng tròn đỏ, thanh đồng đỏ, Cây đồng đỏ nhiều kích thước. Vận chuyển toàn quốc.