Home > Kim Loại Màu > Đồng tấm - đồng lá >

Đồng tấm đỏ

Đồng đỏ, đồng tấm, Đồng tấm đỏ,tấm đồng đỏ,đồng tấm đỏ dày 1mm 1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm 5mm 6mm, đồng tấm đỏ 600x2000m, Nhận báo giá 24/24h, cam kết giá thấp nhất trị trường.