Home > Kim Loại Màu > Đồng tấm - đồng lá >

Đồng tấm lá vàng

Đồng vàng, đồng thau, đồng lá, đồng vàng lá, đồng lá vàng, đồng thau lá, đồng tấm vàng dạng cuộn, đồng vàng lá nhập khẩu Hàn Quốc. Đồng tấm lá vàng dày 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm. Nhận báo giá 24/24h.