Home > Kim Loại Màu > Đồng tấm - đồng lá >

Đồng tấm lá đỏ

Đồng lá, đồng đỏ, đồng lá đỏ, đồng tấm đỏ, đồng tấm lá, Đồng tấm lá đỏ, Đồng tấm đỏ dạng cuộn dày 0.1mm, 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1mm. Rộng 600mm, dài theo yêu cầu của khách. Nhận báo giá 24/24h. Cam kết giá thấp nhất so với thị trường.