Home > Kim Loại Màu > Đồng tấm - đồng lá >

Đồng tấm vàng

tấm đồng thau, đồng vàng tấm, đồng thau tấm, tấm đồng vàng, tấm đồng hợp kim, đồng tấm vàng dày 1mm,1.2mm, 1.5mm, 2mm, 3mm,4mm, 5mm,.... Nhận báo giá 24/24h. Cam kết giá thấp nhất so với thị trường