Home > Kim Loại Màu > Đồng tấm - đồng lá >

Đồng tấm vàng dày

Đồng tấm vàng, đồng thau, đồng thau tấm, tấm đồng vàng, tấm đồng hợp kim, đồng tấm vàng dày 6mm, 8mm, 10mm, 12mm,15mm, 20mm, 25mm, 30mm,35mm, 40mm, 400mm, 50mm,... Nhận báo giá 24/24h. Cam kết giá thấp nhất so với thị trường